Støvringkoret

er et voksenkor for mænd og kvinder.

Siden 2007 organiseret som en selvstændig forening, der modtager støtte fra Rebildkommune ifølge regler for tilskud til folkeoplysende virksomhed.

Koret består af 38 medlemmer. Vi synger overvejende arrangementer fra den såkaldte rytmiske musik -  som regel 4-stemmige satser.

Hver sæson indeholder en "lang korlørdag" med efterfølgende koncert - Forårskoncert hhv. Julekoncert

Foreningen Støvringkorets formål er:

  • At fremme sangglæden for amatører
  • At synge for sjov, men tage det helt alvorligt
  • At styrke det sociale samvær medlemmerne imellem

 

Kor 72

Støvringkoret er medlem af den landsomfattende kororganisation

KOR 72

 

http://kor72.dk/

Bliv en del af vort dejlige kor

Er du interesseret i at høre nærmere om koret og evt. blive medlem, så tag kontakt med KORLEDER eller send os en besked under KONTAKT